رانندگان حمل و نقل روستایی کارت هوشمند دریافت می کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری