راه اندازی خط تلفنی «کرونا» در ترکمنستان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری