ژاپن عامل حمله به آرامکو را پیدا کرد

سبز البرز
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری