تامین تعداد 93 دستگاه خودروهای استیجاری سواری و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیت های عملیاتی و ایاب و ذهاب پرسنل

شرکت ارتباط گستران هزاره
در حال انتقال به منبع خبر