توزیع بیش از 4 هزار بن کارت از سوی بانک شهر در نمایشگاه کتاب اردبیل

روزنامه رسالت
در حال انتقال به منبع خبر