بخشی از مهریه را می توان بخشید؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری