در دوران کرونا بیش از یک میلیارد برای تقویت زیرساخت های گردشگری هزینه شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری