استاندارفارس: رئیس فقید انجمن زرتشتیان شیراز اهل تعامل بود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری