عکس/ رئیس دفتر روحانی در هیئت بنی فاطمه

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر