سه هزارو 600 بسته غذایی بین سیل زدگان شادگان توزیع شد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر