علت حادثه آتش سوزی سکوی شماره ۹ پارس جنوبی در دست بررسی است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر