پرداخت ۳۲میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان سمنان

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر