مراسم وداع با شهید گمنام در مسجد جابری

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر