نتانیاهو: با اعراب به صلح غیررسمی رسیده ایم

الف
در حال انتقال به منبع خبر