حملات خمپاره ای عناصر تروریست در سوریه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری