افغانستان از طریق بندر چابهار محصولات کشاورزی به امارات صادر می کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری