توزیع بسته های کمک معیشتی در بین نیازمندان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری