انتصاب جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه توسط فرمانده کل قوا

صبح رزن
در حال انتقال به منبع خبر