ترامپ: چین در حال اعزام نیرو به مرز هنگ کنگ است

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر