بانک ملت موافقت سازمان خصوصی سازی را برای افزایش سرمایه گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری