گلایه عضو شورای شهر کرج از استانداری البرز/ چرا نماینده ای از شورای شهر در جلسه با معاون رئیس جمهور دعوت نشد؟

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر