الویری: به نجفی رأی دادیم که عصبانیت او را هیچ کس ندیده بود

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر