ارزش سرمایه گذاری شرکت پدیده 200 هزار میلیارد ریال برآورد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری