بسته شدن یک جاده به علت ریزش کوه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری