در پی واکنش های به وجود آمده در مورد فعالیت های دانشگاه فرهنگیان؛ وزیر علوم منظور خود را از ارسال نامه به رهبری تشریح کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری