۲۰ درصد تماس ها با اورژانس مزاحم هستند / زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بین ۱۴ تا ۱۶ دقیقه است

ایران پزشک
در حال انتقال به منبع خبر