افزایش شکاف بین جمهوری خواهان در پی برگزاری محاکمه ترامپ

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری