ترمیم کابینه و تغییر وزیران در دولت فلسطین

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری