مکرون نگران سرنوشت ناتو است

فصل سیاست
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری