خطر وقوع جنگ مجدد میان باکو و ایروان خیلی جدی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری