صدر الحسینی: باید از فضای مجازی برای برجسته سازی آرمان فلسطین جدی تری استفاده شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری