مقام آمریکایی: تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ایران «نمادین» است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر