روحانی: کاهش تعهدات ایران در پایان ۶۰ روز دوم آغاز می شود/ کاهش تعهدات برجام به صورت مرحله ای اقدامی عاقلانه بود

دیدبان ایران
در حال انتقال به منبع خبر