واکنش سناتور روس به وعده انتخاباتی "بایدن" درباره برجام

الف
در حال انتقال به منبع خبر