بازار با رشد قیمت در اکثر گروه ها آغاز به کار کرد / بانکی ها امروز پر تقاضا شروع به معامله کردند | دی٬ وبصادر٬ وپارس٬ وملل و وکار از جمله نماد های مثبت گروه اند | ونوین٬ وپاسار٬ وآیند و وشهر متعادل اند.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری