پرداخت حقوق کارکنان مشروط شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری