سالمندان پاسدار ارزش ها، حافظ سنت های اصیل، ارزیاب فرهنگ و میراث اجتماعی هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری