دانش: دولت افغانستان حاضر به آزادی زندانیان طالبان است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری