توصیه کنعانی زادگان به نادری چه بود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری