ریشه و داستان ضرب المثل «قوت آب از سرچشمه است»

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
به استقبال بهاران
لوگوی ایمنا ایمنا . . ( ۱۸)