220 میلیارد اعتبار حمایتی به حوزه فرهنگ و هنر تعلق گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری