222 میلیارد تومان پروژه در کردستان رونمایی می شود

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر