وکلای شرکت ریپل دادخواستی مبنی بر رد شکایت علیه برد گارلینگ هاوس مطرح کرده اند

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir