ببینید: وزیر خارجه آلمان در مورد تاریخ ایران به روحانی چه گفت؟

نامه نیوز
در حال انتقال به منبع خبر