اعمال حکومت نظامی امکانپذیر نیست و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری