عادل الجبیر با لودریان در پاریس دیدار کرد

پرسمان
در حال انتقال به منبع خبر