تاثیر منفی "غگل"، "شپنا"، "فملی"، "شتران" و "فخوز" بر شاخص

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری