آیا کسبه می توانند پیاده رو را سد کنند؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری