کاهش شدید تولیدات صنعتی چین / رشد شاخص خرده فروشی چین به پایین ترین حد در 16 سال اخیر رسید

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر