روحانی:در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر این کشور، اظهار کرد روابط ایران و ژاپن از قدمت تاریخی برخوردار بوده است

رمز پرس
در حال انتقال به منبع خبر